Bạn đang ở: Trang Chủ TIN TỨC - TB KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BỔ SUNG: DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG CÓ TRONG HỌC KỲ 2

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BỔ SUNG: DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG CÓ TRONG HỌC KỲ 2

PDF.InEmail

TT Mã SV Mã môn học Tên năm học học kỳ Tên môn học Họ Tên
1 1825801050014 DC084 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3+0) Võ Thị Kim Thoa
2 1825801050015 DC084 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3+0) Nguyễn Huỳnh Nhung
3 1825801050016 DC084 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3+0) Lê Thị Thanh Phúc
4 1825801050016 DC094 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Tư duy biện luận - sáng tạo (3+0) Lê Thị Thanh Phúc
5 1825801050016 DC095 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Nhập môn nghiên cứu khoa học (1+1) Lê Thị Thanh Phúc
6 152580208085 DC084 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3+0) Trần Văn Thuần
7 172520201074 DT065 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Toán kỹ thuật (2+1) Vương Trọng Nghĩa
8 15258010020004 KR174 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Điêu khắc trong không gian kiến trúc (1+2) HOÀNG SƠN
9 15202010115 TO031 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Toán cao cấp A1 (1+1) TRẦN NGUYỄN DUY TÂN
10 1425801020041 TO049 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Toán cao cấp A3 (1+1) HOÀNG CÔNG THỤ
11 1737802080010 XD139 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Đồ án kiến trúc (0+1) Đặng Văn Ích 
12 1525801020021 DC084 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (3+0) Nguyễn Hoàng Hưng
13 1628501010051 MT158 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Hóa môi trường (2+0) Nguyễn Hoàng Thu Hà
14 1725802080044 XD226 Học kỳ 2  Năm học 2018-2019 Thiết kế đường ôtô phần 1 (3+0) Phạm Huỳnh Minh Hiếu 

Liên Hệ

Khoa Ngữ Văn - Trường Đại Học Thủ Dầu Một - Bình Dương

  • Địa Chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Số ĐT: 0650. 3844.670
  • Email: khoanguvan@tdmu.edu.vn
  • Website: www.khoanguvan.com.vn