Bạn đang ở: Trang Chủ TIN TỨC - TB LỊCH LÀM VIỆC (Từ ngày 13-19/8/2018)

LỊCH LÀM VIỆC (Từ ngày 13-19/8/2018)

PDF.InEmail

         Buổi

 

Thứ

SÁNG

CHIỀU

2

13/8/2018

+7h30 Sinh hoạt chính trị đầu năm

TP: Toàn thể CBGV

Địa điểm: Hội trường I

 

+13h30 Sinh hoạt chính trị đầu năm

TP: Toàn thể CBGV

Địa điểm: Hội trường I

 

 

3

14/8/2018

+7h30 Sinh hoạt chính trị đầu năm

TP: Toàn thể CBGV

Địa điểm: Hội trường I

 

+ 7h30 Thu hồ sơ nhập học khóa 2018

+13h30 Sinh hoạt chính trị đầu năm

TP: Toàn thể CBGV

Địa điểm: Hội trường I

 

+ 7h30 Thu hồ sơ nhập học khóa 2018

4

15/8/2018

+ 7h30 Thu hồ sơ nhập học khóa 2018

+ 8h Sinh hoạt chuyên môn đầu năm

TP: Toàn thể GV của 2 CTĐT Ngữ văn và văn hóa học

Địa điểm: Phòng làm việc của CTĐT Ngữ văn và Văn hóa học

+ 13h Thu hồ sơ nhập học khóa 2018

 

5

16/8/2018

+ 7h30 Thu hồ sơ nhập học khóa 2018

 

+ 13h Thu hồ sơ nhập học khóa 2018

 

6

17/8/2018

+ 7h30 Thu hồ sơ nhập học khóa 2018

 

+ 13h Thu hồ sơ nhập học khóa 2018

 

7

18/8/2018

+ 7h30 Thu hồ sơ nhập học khóa 2018

 

+ 13h Thu hồ sơ nhập học khóa 2018

 

CN

19/8/2018

+ 7h30 Thu hồ sơ nhập học khóa 2018

 

 

+ 13h Thu hồ sơ nhập học khóa 2018

 

 

Liên Hệ

Khoa Ngữ Văn - Trường Đại Học Thủ Dầu Một - Bình Dương

  • Địa Chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Số ĐT: 0650. 3844.670
  • Email: khoanguvan@tdmu.edu.vn
  • Website: www.khoanguvan.com.vn