Bạn đang ở: Trang Chủ TIN TỨC - TB LỊCH LÀM VIỆC CỦA KHOA (Từ ngày 16->22/7/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA KHOA (Từ ngày 16->22/7/2018)

PDF.InEmail

         Buổi

 

Thứ

SÁNG

CHIỀU

2

16/7/2018

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

 

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

 

 

3

17/7/2018

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

 

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

4

18/7/2018

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

 

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

 

5

19/7/2018

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

+ 9h30 Hội đồng trường tiếp Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak thăm và làm việc tại trương

-      Thành phần: C Út

-      Địa điểm: Hội trường 2

 

 

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

+ 14h30 Hội đồng trường họp công bố “Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự”

-      C Út

-      Địa điểm: Hội trường 2

 

6

20/7/2018

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

trường.

 

7

21/7/2018

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

 

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

 

CN

22/7/2018

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

Liên Hệ

Khoa Ngữ Văn - Trường Đại Học Thủ Dầu Một - Bình Dương

  • Địa Chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Số ĐT: 0650. 3844.670
  • Email: khoanguvan@tdmu.edu.vn
  • Website: www.khoanguvan.com.vn