Bạn đang ở: Trang Chủ TIN TỨC - TB LỊCH LÀM VIỆC CỦA KHOA (Từ ngày 02->8/7/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA KHOA (Từ ngày 02->8/7/2018)

PDF.InEmail

         Buổi

 

Thứ

SÁNG

CHIỀU

2

02/7/2018

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

 

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

+ 13h Bảo vệ đề tài NCKH của sinh viên

-         TP: Trợ lý NCKH đã thông báo

-         Địa điểm: F1. 101, F1.102, F1.103

+ 15h Họp Hội đồng tuyển sinh hệ thường xuyên đợt 1 – năm 2018

-      TP: C Dao

-      Địa điểm: Phòng họp 2

 

 

3

03/7/2018

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

+ 7h Dự lễ xuất quân Chiến dịch hè tình nguyện 2018

     - TP: Lãnh đạo Khoa

     - Địa điểm: Hội trường 2

+ 8h 30 Họp triển khai đánh giá cấp chương trình đào tạo

-      TP: C. Tiến, C Thư, C Dao

-      Địa điểm: Phòng họp 2

 

 

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

4

04/7/2018

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

 

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

 

5

05/7/2018

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

+ 7h30 Nghe thông tin thời sự quý 2

-      TP: C Út, C Tiến, T Tuyên, C Nhi

-      Địa điểm: Hội trường TT Hội nghị triển lãm Tỉnh

-      P/S: 7h có xe rước tại cổng 1

 

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

 

6

06/7/2018

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

+ Giảng dạy theo TKB của kỳ III

trường.

 

7

07/7/2018

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

 

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

 

CN

08/7/2018

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

Liên Hệ

Khoa Ngữ Văn - Trường Đại Học Thủ Dầu Một - Bình Dương

  • Địa Chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Số ĐT: 0650. 3844.670
  • Email: khoanguvan@tdmu.edu.vn
  • Website: www.khoanguvan.com.vn