Bạn đang ở: Trang Chủ TIN TỨC - TB LỊCH LÀM VIỆC CỦA KHOA (Từ ngày 26/02/2018 – 04//03/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA KHOA (Từ ngày 26/02/2018 – 04//03/2018)

PDF.InEmail

         Buổi

 

Thứ

SÁNG

CHIỀU

2

26/02/2018

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

 

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

3

27/02/2018

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

 

4

28/02/2018

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

 

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

 

5

01/03/2018

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

 

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

 

6

02/03/2018

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

+8h Bí th chi bộ họp BCH đảng bộ trường mở rộng (Phòng họp 4)

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

7

03/03/2018

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

CN

04/03/2018

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

+ Giảng dạy và học tập theo TKB

Liên Hệ

Khoa Ngữ Văn - Trường Đại Học Thủ Dầu Một - Bình Dương

  • Địa Chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Số ĐT: 0650. 3844.670
  • Email: khoanguvan@tdmu.edu.vn
  • Website: www.khoanguvan.com.vn