Bạn đang ở: Trang Chủ Đoàn Trường THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN CÒN NỢ ĐỐI VỚI KHÓA D15NV TRỞ VỀ TRƯỚC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN CÒN NỢ ĐỐI VỚI KHÓA D15NV TRỞ VỀ TRƯỚC

PDF.InEmail

1. Do Khóa 2015 không học 3 học phần thay thế mà sẽ làm Báo cáo tốt nghiệp;

2. Để tạo điều kiện cho sinh viên các Khóa D15NV trở về trước kịp xét tốt nghiệp.

          Nay Chương trình Ngữ văn thông báo cho sinh viên khóa D15 trở về trước còn nợ lại học phần thì làm đơn học lại lên khoa. Khoa sẽ xin mở lớp.

          Thời hạn nộp đơn chậm nhất vào ngày 27/2, tại Văn phòng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn. Sau thời hạn trên, Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ một trường hợp nào nữa.

Liên Hệ

Khoa Ngữ Văn - Trường Đại Học Thủ Dầu Một - Bình Dương

  • Địa Chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Số ĐT: 0650. 3844.670
  • Email: khoanguvan@tdmu.edu.vn
  • Website: www.khoanguvan.com.vn