Bạn đang ở: Trang Chủ ĐÀO TẠO Cao học CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM NĂM HỌC 2017 - 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM NĂM HỌC 2017 - 2018

PDF.InEmail

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VĂN HỌC VIỆT NAM

1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Đào tạo giáo viên Văn Trung học phổ thông, cán bộ giảng dạy môn Văn tại các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học, các cán bộ nghiên cứu.

Cung cấp cho học viên một cơ sở kiến thức vững chắc để có thể giảng dạy tốt và bước đầu có khả năng nghiên cứu độc lập về bộ môn Văn học Việt Nam.

Đào tạo các chuyên gia có trình độ cao, nắm vững các kiến thức sâu và rộng về lịch sử văn học Việt Nam cũng như những vấn đề l luận có liên quan với thực tiễn văn học dân tộc.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

- Trang bị cho học viên kiến thức nâng cao về lịch sử văn học Việt Nam từ trung đại đến hiện đại, trang bị những kiến thức về lí luận của phương Đông và phương Tây có liên quan với văn học dân tộc.

- Nâng cao khả năng tự nghiên cứu đối với những vấn đề do thực tiễn văn học Việt Nam đặt ra.

- Những học viên được đào tạo có khả năng làm công tác nghiên cứu khoa học ở các viện, trung tâm nghiên cứu văn học; tham gia giảng dạy ở trường Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và có thể hoạt động ở một số lĩnh vực khác của khoa học xã hội và nhân văn.

1.2. Yêu cầu đối với người dự tuyển

1.2.1. Đối tượng tuyển sinh

- Những người tốt nghiệp đại học các ngành phù hợp với ngành Văn học Việt Nam: Văn học, Ngữ văn, Sư phạm Ngữ văn, Ngôn ngữ học, Hán Nôm.

- Những người tốt nghiệp đại học các ngành gần với ngành Văn học Việt Nam gồm:

* Ngữ văn Trung Quốc, Ngữ văn Anh, Ngữ văn Pháp, Ngữ văn Nga, Ngữ văn Đức, Ngữ văn Nhật, Ngôn ngữ và văn hoá Phương Đông;

* Văn hóa học, Việt Nam học, Văn hoá dân tộc, Văn hóa quần chúng, Du lịch;

* Lí luận Mĩ thuật, Lí luận Nghệ thuật, Lí luận Âm nhạc, Lí luận Sân khấu, Lí luận Điện ảnh;

* Triết học, Nhân học, Đông phương học, Đông Nam Á học, Báo chí học.

1.2.2. Môn thi tuyển sinh

- Môn ngoại ngữ: được chọn một trong số các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Trung.

- Môn cơ bản : Triết học

- Môn cơ sở : Lý luận văn học

1.2.3. Điều kiện trúng tuyển

Để được trong diện xét tuyển, thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên (trong thang điểm 10) ở tất cả các môn thi. Điểm chuẩn được xác định căn cứ vào chỉ tiêu được giao hàng năm và theo tổng điểm thi các môn của thí sinh. Nếu số thí sinh có cùng điểm chuẩn cao hơn số chỉ tiêu được giao, Ban tuyển sinh sẽ xét đến mức điểm của môn cơ sở, môn cơ bản và ngoại ngữ.

1.3. Điều kiện tốt nghiệp

1.3.1. Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ

Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên phải đạt tương đương ở mức B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu chung (Phụ lục III). Căn cứ vào khung trình độ năng lực ngoại ngữ quy định tại phụ lục III và dạng thức đề thi ngoại ngữ quy định tại phụ lục IV; trường tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên.

1.3.2. Đạt yêu cầu về trình độ chuyên ngành

Học viên phải tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và thực hành.

Các học phần đều đạt từ điểm 5 trở lên.

Luận văn tốt nghiệp đạt điểm tối đa yêu cầu phải có ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí có chỉ số ISSN (nội dung liên quan đến luận văn).

1.3.3. Bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp

Theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của BGDĐT ban hành.

1.4. Chương trình đào tạo

1.4.1. Khái quát chương trình

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Văn học Việt Nam được chia làm những phần kiến thức sau đây:

Phần kiến thức chung: gồm 10 tín chỉ (16,7%), cung cấp những kiến thức cơ bản về triết học, ngoại ngữ (tiếng Anh) và lý luận dạy học đại học nhằm nâng cao kiến thức triết học, lý luận dạy học đại học và năng lực ngoại ngữ; Chuẩn bị về kiến thức, phương pháp nghiên cứu khoa học trong văn học và năng lực ngoại ngữ để học viên có thể tiếp cận tốt các chuyên đề chuyên môn và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

- Các học phần bắt buộc: gồm 20 tín chỉ (33,3%), trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu và hiện đại về văn học Việt Nam, lí luận phê bình văn học cùng các kĩ năng về chuyên ngành Văn học.

- Các chuyên đề tự chọn: gồm 20 tín chỉ (33,3%), nhằm tạo điều kiện cho học viên tự do lựa chọn và lĩnh hội những kiến thức cần thiết theo nhu cầu riêng của hoạt động nghiên cứu cá nhân.

Luận văn: gồm 10 tín chỉ (16,7%)

Sau khi hoàn tất các học phần nói trên, học viên phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Luận văn phải giải quyết một (hoặc nhiều) vấn đề mới, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; hoặc giải quyết một (hoặc nhiều) vấn đề cũ nhưng bằng cách tiếp cận mới.

1.4.2. Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo

a. Các môn học bổ túc kiến thức cho học viên dự tuyển thuộc ngành gần

STT

Mã HP

Tên học phần

Số tiết

Giảng viênphụ trách

1

VVCĐ531

Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII

30

 

TS. Hà Thanh Vân

2

VVCĐ532

Văn học Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX

30

3

VVCĐ533

Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1945

30

PGS.TS. Nguyễn Văn Kha

4

VVCĐ534

Văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975

30

TS. Nguyễn Văn Đông

5

VVCĐ535

Văn học, nhà văn, bạn đọc

30

TS. Nguyễn Thị Kim Tiến

6

VVCĐ536

Tác phẩm và thể loại văn học

30

TS. Hoàng Trọng Quyền

b. Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam

Số TT

 

 

 

Mã số HP

Tên học phần

Khối lượng

(tín chỉ)

Phần chữ

 

Phần số

 

Tổng số

 

LT

TH, TN, TL

KIẾN THỨC CHUNG

10

6

4

1

VVTH

501

Triết học

4

3

1

2

VVAV

502

Anh văn (*)

4

2

2

3

VVLD

503

Lý luận dạy học đại học

2

1

1

KIẾN THỨC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

40

20

20

Khối kiến thức bắt buộc

20

10

10

1

VVPN

504

Phương pháp luận nghiên cứu văn học

2

1

1

2

VVBN

505

Bước ngoặt Văn học Việt Nam từ trung đại đến hiện đại

2

1

1

3

VVTS

506

Chủ nghĩa tượng trưng, chủ nghĩa siêu thực và thơ hiện đại Việt Nam

2

1

1

4

VVNV

507

Ngôn ngữ với văn chương

2

1

1

5

VVVV

508

Văn hóa học và văn học

2

1

1

6

VVTC

509

Tư tưởng lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam

2

1

1

7

VVHT

510

Hệ thống thể loại văn học trung đại Việt Nam

2

1

1

8

VVTK

511

Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI

2

1

1

9

VVLN

512

Lịch sử phát triển văn học Nam Bộ

2

1

1

10

VVTN

513

Tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

2

1

1

Khối kiến thức tự chọn (chọn 10/16 học phần)

20

10

10

1

VVNS

514

Nguyên lý văn học so sánh

2

1

1

2

VVTV

515

Tiếp nhận văn học

2

1

1

3

VVCH

516

Chủ nghĩa hiện sinh và văn học

2

1

1

4

VVTP

517

Thi pháp văn học Việt Nam hiện đại

2

1

1

5

VVTG

518

Nghiên cứu tác gia cổ điển Việt Nam - trường hợp Cao Bá Quát

2

1

1

6

VVPT

519

Các trường phái phê bình văn học phương Tây

2

1

1

7

VVNN

520

Loại hình tác giả văn học nhà Nho

2

1

1

8

VVTV

521

Thơ Việt Nam thế kỷ XX

2

1

1

9

VVLT

522

Thơ Thiền Việt Nam thời Lý - Trần khảo sát từ góc độ nghệ thuật

2

1

1

10

VVĐN

523

Đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện Việt Nam 1975-2000

2

1

1

11

VVPG

524

Phật giáo và văn học cổ điển Việt Nam

2

1

1

12

VVPV

525

Lý luận phê bình văn học Việt Nam hiện đại

2

1

1

13

VVVX

526

Văn xuôi Việt Nam 1945 - 1975

2

1

1

14

VVGT

527

Tiểu thuyết tài tử giai nhân các nước Đông Á

2

1

1

15

VVHN

528

Trường phái hình thức Nga

2

1

1

16

VVNĐ

529

Nguyễn Du và Đỗ Phủ - những tương đồng và khác biệt về tư tưởng nghệ thuật

2

1

1

LUẬN VĂN THẠC SĨ

10

0

10

17

VVLV

530

Luận văn

10

0

10

TỔNG CỘNG

60

26

34

 

(*) Học viên tự đăng ký học ngoài chương trình tại các cơ sở đào tạo trong hoặc ngoài Nhà trường và trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt được theo quy định tại phụ lục II của Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014.


Bảng 4.1: Tóm tắt cấu trúc chương trình đào tạo

 

NỘI DUNG KIẾN THỨC

SỐ TÍN CHỈ

TÍN CHỈ BẮT BUỘC

TÍN CHỈ TỰ CHỌN

  1. 1.Kiến thức chung

10

10

 

1.1            . Triết học

4

4

 

1.2            . Anh văn

4

4

 

1.3. Lý luận dạy học đại học

2

2

 

  1. 2.Kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành

40

20

20

2.1. Các học phần bắt buộc

20

20

 

2.2. Các học phần tự chọn

20

 

20

3.Luận văn

10

10

 

2. KẾ HOẠCH HỌC TẬP THEO HỌC KỲ

 

HỌC KỲ

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

SỐ

TÍN CHỈ

KHỐI KIẾN THỨC

Học bổ túc đối với các ngành gần

VVCĐ531

Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII

2

Kiến thức bổ túc

VVCĐ532

Văn học Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX

2

VVCĐ533

Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1945

2

VVCĐ534

Văn học Việt Nam từ 1945-1975

2

VVCĐ535

Văn học, nhà văn, bạn đọc

2

VVCĐ536

Tác phẩm và thể loại văn học

2

Tổng cộng

12

 

Học kỳ 1

VVTH501

Triết học

4

Kiến thức chung

 

VVLD503

Lý luận dạy đại học

2

VVPN504

Phương pháp luận nghiên cứu văn học

2

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

VVBN505

Bước ngoặt văn học Việt Nam từ trung đại đến hiện đại

2

VVNV507

Ngôn ngữ với văn chương

2

VVTC509

Tư tưởng lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam

2

VVHT510

Hệ thống thể loại văn học trung đại Việt Nam

2

Tổng cộng

16

 

HK2

VVTS506

Chủ nghĩa tượng trưng, chủ nghĩa siêu thực và thơ hiện đại Việt Nam

2

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

 

VVVV508

Văn hóa học và văn học

2

VVLT511

Thơ Thiền Việt Nam thời Lý - Trần khảo sát từ góc độ nghệ thuật

2

VVTN513

Tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

2

VVLN512

Lịch sử phát triển văn học Nam Bộ

2

Tổng cộng

10

 

VVNS514

Nguyên lý văn học so sánh

2

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

 

VVTV515

Tiếp nhận văn học

2

VVCH516

Chủ nghĩa hiện sinh và văn học

2

VVTP517

Thi pháp văn hoc Việt Nam hiện đại

2

 

VVPV525

Lý luận phê bình văn học Việt Nam hiện đại

2

 

Tổng cộng

6/10

 

HK3

VVTK522

Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI

2

 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

VVTG518

Nghiên cứu tác giả cổ điển Việt Nam – trường hợp Cao Bá Quát

2

VVPT519

Các trường phái phê bình văn học phương Tây

2

VVNN520

Loại hình tác giả văn học nhà Nho

2

VVTV521

Thơ Việt Nam thế kỷ XX

2

VVĐN523

Đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện Việt Nam 1975 - 2000

2

VVPG524

Phật giáo và văn học cổ điển Việt Nam

2

VVVX526

Văn xuôi Việt Nam từ 1945-1975

2

VVGT527

Tiểu thuyết tài tử giai nhân các nước Đông Á

2

VVHN528

Trường phái hình thức Nga

2

VVNĐ529

Nguyễn Du và Đỗ Phủ - những tương đồng và khác biệt về tư tưởng nghệ thuật

2

 

Tổng cộng

14/22

 

HK4

VVLV530

Luận văn

10

Luận văn tốt nghiệp

Tổng cộng

10

 

 

3. PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC MÔN HỌC (GIẢNG DẠY VÀ TRỢ GIẢNG)

 

TT

MÔN HỌC

TC

GIẢNG VIÊN

PHỤ TRÁCH

ĐƠN VỊ

1

Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII

2

TS. Hà Thanh Vân

ĐH TDM

2

Văn học Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX

2

TS. Hà Thanh Vân

ĐH TDM

3

Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1945

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Kha

ĐH TDM

4

Văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975

2

TS. Nguyễn Văn Đông

ĐH TDM

5

Văn học, nhà văn, bạn đọc

2

TS. Nguyễn Thị Kim Tiến

ĐH TDM

6

Tác phẩm và thể loại văn học

2

TS. Hoàng Trọng Quyền

ĐH TDM

7

Triết học

4

TS. Bùi Trung Hưng

ĐH TDM

8

Lý luận dạy học đại học

2

TS. Đỗ Thị Nga

ĐH TDM

9

Phương pháp luận nghiên cứu văn học

2

TS. Hà Thanh Vân

ĐH TDM

10

Các trường phái phê bình văn học phương Tây

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

ĐH KHXH&NV TP. HCM

11

Chủ nghĩa tượng trưng, chủ nghĩa siêu thực và thơ hiện đại Việt Nam

2

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

ĐH KHXH&NV TP. HCM

12

Ngôn ngữ với văn chương

2

TS. Hồ Văn Tuyên

ĐH TDM

13

Văn hóa học và văn học

2

PGS.TS. Phan Thu Hiền

ĐH KHXH&NV TP. HCM

14

Tư tưởng lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam

2

PGS.TS. Lê Giang

ĐH KHXH&NV TP. HCM

15

Hệ thống thể loại văn học trung đại Việt Nam

2

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

ĐH KHXH&NV TP.HCM

16

Thơ Thiền Việt Nam thời Lý – Trần khảo sát từ góc độ nghệ thuật

2

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Vân

ĐH SP TP.HCM

17

Lịch sử phát triển văn học Nam Bộ

2

TS. Nguyễn Văn Đông

ĐH TDM

18

Tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

2

PGS.TS. Võ Văn Nhơn

ĐH KHXH&NV TP. HCM

19

Nguyên lý văn học so sánh

2

TS. Hà Thanh Vân

ĐH TDM

20

Tiếp nhận văn học

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Kha

ĐH TDM

21

Chủ nghĩa hiện sinh và văn học

2

GS.TS. Huỳnh Như Phương

ĐH KHXH&NV TP. HCM

22

Thi pháp văn học Việt Nam hiện đại

2

TS. Hà Thanh Vân

ĐH TDM

23

Nghiên cứu tác gia cổ điển Việt Nam - trường hợp Cao Bá Quát

2

TS. Nguyễn Ngọc Quận

ĐH KHXH&NV TP. HCM

24

Bước ngoặt Văn học Việt Nam từ trung đại đến hiện đại

2

TS. Hà Thanh Vân

ĐH TDM

25

Loại hình tác giả văn học nhà Nho

2

NCS. Tạ Anh Thư

ĐH TDM

26

Thơ Việt Nam thế kỷ XX

2

TS. Hà Thanh Vân

ĐH TDM

27

Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI

2

TS. Hà Thanh Vân

ĐH TDM

28

Đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện Việt Nam 1975-2000

2

PGS. TS. Nguyễn Văn Kha

ĐH TDM

29

Phật giáo và văn học cổ điển Việt Nam

2

PGS. TS. Nguyễn Công Lý

ĐH KHXH&NV TP. HCM

30

Lý luận phê bình văn học Việt Nam hiện đại

2

TS. Nguyễn Thị Kim Tiến

ĐH TDM

31

Văn xuôi Việt Nam 1945 - 1975

2

PGS TS. Hoàng Trọng Quyền

ĐH SÀI GÒN

32

Tiểu thuyết tài tử giai nhân các nước Đông Á

2

TS. Hà Thanh Vân

ĐH TDM

33

Trường phái hình thức Nga

2

GS. TS. Huỳnh Như Phương

ĐH KHXH&NV TP. HCM

34

Nguyễn Du và Đỗ Phủ - những tương đồng và khác biệt về tư tưởng nghệ thuật

2

PGS.TS. Hoàng Trọng Quyền

ĐH TDM

4. MÔ TẢ TÓM TẮT MÔN HỌC

 

HỌC PHẦN

TC

TÓM TẮT HỌC PHẦN

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

VVCĐ01

Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII

2

- Bao gồm những nội dung cơ bản như khái niệm văn học trung đại, những đặc điểm, thành tựu và giá trị của chặng đường văn học trung đại từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII.

- Cung cấp nhưng kiến thức cơ bản về các tác gia tiêu biểu và những tác phẩm xuất sắc của VHTĐ Việt Nam trong chặng đường này như Lí Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ… nhằm chuẩn bị kiến thức để học viên học sau đại học ngành Ngữ Văn.

 

VVCĐ02

Văn học Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX

2

- Bao gồm những nội dung cơ bản như khái niệm văn học trung đại, những đặc điểm, thành tựu và giá trị của chặng đường văn học trung từ nửa cuối thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX .

- Cung cấp nhưng kiến thức cơ bản về các tác giả tiêu biểu và những tác phẩm xuất sắc của VHTĐ Việt Nam trong chặng đường này như Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến … nhằm chuẩn bị kiến thức để học sau đại học ngành Ngữ Văn.

 

VVCĐ03

Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1945

2

Giúp học viên nắm được những những vấn đề chung của văn học Việt Nam giai đoạn 1900-1945: nội dung cơ bản, quy luật vận động, hình thức và đặc trưng thẩm mỹ của các khuynh hướng, bộ phận văn học, đồng thời nắm bắt được những kiến thức cơ bản nhất về tác gia, tác phẩm, phong cách nghệ thuật chủ yếu. Đây là học phần cơ bản để học viên có những kiến thức văn học nằm trong tiến trình văn học sử Việt Nam từ trung đại đến hiện đại, chuẩn bị cho những học phần văn học trong giai đoạn sau.

 

VVCĐ04

Văn học Việt Nam từ 1945 - 1975

2

Học phần trang bị cho học viên những tri thức cơ bản và hệ thống về vị trí và diện mạo, quá trình phát triển, đặc điểm của lịch sử văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 cho đến hết năm 1975. Thông qua đó, học viên tích luỹ kiến thức về những thành tựu chủ yếu, các thể loại, các tác giả và các tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975.

VVCĐ05

Văn học, nhà văn, bạn đọc

2

Có một cái nhìn khái quát về văn học với tư cách vừa là một hình thái ý thức xã hội vừa là một bộ môn nghệ thuật của ngôn từ. Trên cơ sở đó trình bày những nguyên lý tổng quát về văn học qua các vấn đề: đặc trưng của văn học, vấn đề nhà văn và bạn đọc với tư cách là những chủ thể sáng tác và tiếp nhận, mối quan hệ giữa văn học với các loại hình nghệ thuật khác.

 

VVCĐ06

Tác phẩm và thể loại văn học

2

Cung cấp những kiến thức cơ bản về tác phẩm văn học như: khái niệm về văn bản văn học, tác phẩm văn học, tính quá trình của tác phẩm văn học; nội dung và ý nghĩa của tác phẩm văn học: cốt truyện, ngôn ngữ, kết cấu, nhân vật, đề tài, chủ đề, tư tưởng của tác phẩm văn học. Những vấn đề cơ bản của thể loại văn học: khái niệm thể loại; đặc trưng các thể loại văn học như thơ, văn xuôi (truyện ngắn, tiểu thuyết, kí, tản văn), kịch.

 

VVTH501

Triết học

4

Theo chương trình của Bộ GD & ĐT

VVLD503

Lý luận dạy đại học

2

Cung cấp những khái niệm, phạm trù cơ bản của lý luận dạy học đại học các đặc điểm cơ bản của hoạt động dạy học ở trường Cao đẳng, Đại học, giúp học viên có kỹ năng vận dụng nhưng kiến thức lý luận dạy học vào việc rèn luyện kỹ năng dạy học ở trường Cao đẳng, Đại học, vận dụng vào việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức và phương tiện dạy học ở trường Cao đẳng, Đại học.

VVPN504

Phương pháp luận nghiên cứu văn học

2

Môn học là những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu văn học thể hiện qua việc khái lược về phương pháp luận nghiên cứu văn học: từ phương pháp đến phương pháp luận nghiên cứu văn học. Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu văn học: phương pháp nghiên cứu chung; các phương pháp nghiên cứu chỉnh thể: trào lưu, tác giả, tác phẩm. Tổ chức hướng dẫn cách thức thực hiện công trình nghiên cứu văn học.

VVPT505

Các trường phái phê bình văn học phương Tây

2

Khái quát các giai đoạn phát triển lý luận phê bình văn học phương Tây. Giới thiệu một số trường phái lý luận phê bình phương Tây nổi bật như Phân tâm học, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa cấu trúc, phê bình mác xít, xã hội học văn học, phê bình nữ quyền.

VVTS506

Chủ nghĩa tượng trưng, chủ nghĩa siêu thực và thơ hiện đại Việt Nam

2

Đi từ nguồn gốc sự xuất hiện của thơ tượng trưng và siêu thực và quá trình du nhập các yếu tố văn học nước ngoài (và ở đây là phương Tây) trong thời kì hiện đại hóa nền thơ dân tộc, chuyên đề làm rõ khuynh hướng thơ tượng trưng và siêu thực trong thơ Việt Nam qua các hiện tượng thơ tiêu biểu trước và sau 1945, cũng như làm rõ sự khác biệt của những hình thức thơ hiện đại này với thơ ca truyền thống Việt Nam và phương Đông.

VVNN507

Ngôn ngữ với văn chương

2

Giúp học viên có một số kiến thức cơ bản về ngôn ngữ nói chung, tiếng Việt nói riêng; kiến thức về ngôn ngữ trong tác phẩm văn chương; ngôn ngữ dưới góc nhìn là phương tiện biểu hiện văn chương, đặc biệt là văn chương Việt. Từ đó HV tiếp cận, lí giải, bình giá các tác phẩm văn chương dưới góc độ lí thuyết về ngôn ngữ học.

VVVV508

Văn hóa học và văn học

2

Học phần này giúp cho người học có cách tiếp cận liên ngành trong quá trình tìm hiểu các hoạt động văn học. Học phần này có thể làm tiền đề cho một số các chuyên đề khác, như chuyên đề về Nguyễn Du, chuyên đề về văn học Nam Bộ…

VVTC509

Tư tưởng lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam

2

Chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức cho người học về một trong những vấn đề cốt lõi của văn học khu vực Đông Á là vấn đề tư tưởng lý luận văn học cổ điển của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản. Qua chuyên đề, HV sẽ nắm được tiến trình, khuynh hướng, những tác gia và những phạm trù lý luận văn học cổ điển của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, từ đó có thể hiểu được những khuynh hướng, trường phái lý luận văn học cổ điển cụ thể.

 

VVHT510

Hệ thống thể loại văn học trung đại Việt Nam

2

Môn học sẽ trình bày những nội dung cơ bản sau:

- Một là, trình bày cơ sở lý luận về các quan niệm văn học trung đại Việt Nam, trong đó có quan niệm về sự phân chia các thể loại.

- Hai là, trình bày hệ thống các thể loại văn học chức năng (chức năng lễ nghi – tôn giáo, chức năng hành chính quan phương): nguồn gốc, đặc trưng thi pháp của từng thể loại.

- Ba là, trình bày hệ thống các thể loại văn học phi chức năng, tức các thể loại văn học nghệ thuật: nguồn gốc, đặc trưng thi pháp của từng thể loại.

VVLT511

Thơ Thiền Việt Nam thời Lý – Trần khảo sát từ góc độ nghệ thuật

2

Học phần này giúp cho người học có được những kiến thức chuyên sâu về diện mạo của thơ Thiền ở Việt Nam thời kỳ Lý Trần, từ đó thấy được vai trò của Phật giáo trong văn hoá Việt Nam. Đây là học phần làm tiền đề cho các học phần về thơ Nho thời kỳ Hậu Lê trở về sau, giúp cho người học thấy được sự xâu chuỗi của mạch thơ Việt Nam thời trung đại.

VVLN512

Lịch sử phát triển văn học Nam Bộ

2

Học phần cung cấp cho học viên những hiểu biết khái quát về lịch sử phát triển của văn học Nam Bộ qua các giai đoạn: văn học dân gian, văn học Hán Nôm Nam Bộ, văn học quốc ngữ Nam Bộ.

Học viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển của văn học Nam Bộ, hiểu biết về các tác giả văn học Nam Bộ, qua đó phân tích một số tác phẩm cụ thể.

VVTN513

Tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

2

Giúp học viên có kiến thức sâu về tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, một bộ phận đi tiên phong trong quá trình hiện đại hóa tiểu thuyết Việt Nam với những đặc thù đáng chú ý của nó. Từ đó gợi mở hướng nghiên cứu cho học viên về mảng văn học này.

VVNS514

Nguyên lý văn học so sánh

2

“Nguyên lý văn học so sánh” là chuyên đề dành cho học viên cao học các ngành Văn học Việt Nam và Văn học nước ngoài, giúp học viên có một cái nhìn tương đối tổng quan về văn học thế giới, các mối quan hệ giữa các nền văn học dân tộc, mối quan hệ giữa văn học với các lĩnh vực khác của đời sống văn hóa. Môn học cũng giúp học viên củng cố lại một số kiến thức đã học về lý luận và lịch sử văn học, thực hành vận dụng phương pháp so sánh trong nghiên cứu văn học.

VVTV515

Tiếp nhận văn học

2

- Lý thuyết tiếp nhận bổ sung thêm kiến thức về mối liên hệ giữa hiện thực-nhà văn- tác phẩm-bạn đọc trong lý luận văn học (nhà văn và bạn đọc, sự đồng sáng tạo), lịch sử tiếp nhận-một mảng quan trong của lịch sử văn học, về phê bình văn học. Mặc khác, chuyên đề bằng việc giới thiệu trường phái mỹ học tiếp nhận, một hệ thống lý thuyết khá thịnh hành ở Âu Mỹ hiện nay, để mở rộng không gian học thuật trong bối cảnh giao lưu, mở cửa ở Việt Nam.

-Học phần trình bày những nội dung: Mỹ học tiếp nhận-những tiền đề sinh thành; Tiêu thụ văn học- một sự tiếp nhận vĩ mô; Tiêu thụ văn học- một sự tiếp nhận vi mô; Phê bình văn học một lọai tiếp nhận đặc biệt.

VVCH516

Chủ nghĩa hiện sinh và văn học

2

Môn học cung cấp những khái niệm và luận điểm về triết học, mỹ học và văn học của chủ nghĩa hiện sinh và ảnh hưởng của nó đối với văn học phương Tây nửa cuối thế kỷ XX.

Môn học cũng góp phần trang bị về phương pháp luận để nghiên cứu một số nhà văn hiện sinh chủ nghĩa như Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Francois Sagan… và phân tích tác phẩm văn học của họ về mặt chủ đề, tâm lý nhân vật, kỹ thuật mô tả hiện tượng học…; đồng thời góp phần soi sáng một số hiện tượng trong văn học Việt Nam, đặc biệt là văn học ở miền Nam giai đoạn 1954-1975.

VVTP517

Thi pháp văn học Việt Nam hiện đại

2

Chuyên đề này sẽ cung cấp cho học viên ngành Văn học Việt Nam hệ thống lý luận về thi pháp, thi pháp học, thi pháp văn học Việt Nam hiện đại, các đặc điểm loại hình của văn học Việt Nam hiện đại. Trang bị cho học viên ngành văn học Việt Nam hệ thống khái niệm lý luận về thi pháp, thi pháp học, thi pháp văn học Việt Nam hiện đại. Các đặc điểm của thi pháp văn học Việt Nam hiện đại và sự thể hiện trong thực tiễn sáng tác.

VVTG518

Nghiên cứu tác giả cổ điển Việt Nam – trường hợp Cao Bá Quát

2

Cung cấp cho học viên những kiến thức chung về tính hình nghiên cứu tác gia cổ điển Việt Nam. Từ đó, đi sâu nghiên cứu trường hợp tác gia văn học Trung đại Cao Bá Quát, giúp học viên có được một cái nhìn bao quát, khách quan về tác gia này.

VVBN519

Bước ngoặt văn học Việt Nam từ trung đại đến hiện đại

2

Cung cấp cho học viên ngành Văn học Việt Nam những kiến thức cơ bản và có hệ thống về văn học Việt Nam hiện đại từ 1858 - 1932. Học viên vận dụng tốt những kiến thức về văn học trung đại để đối chiếu so sánh nhằm nhận ra sự vận động và phát triển mang tính tất yếu của lịch sử văn học Việt Nam. Hiện đại hóa văn học là một quá trình đổi mới trên cơ sở có kế thừa truyền thống. Nắm được phương pháp phân tích các nhân tố tác động đến sự hình thành văn học hiện đaị ở đầu thế kỉ XX; những sự kiện văn học; những thành tựu văn học, cùng với những bước chuyển giao đầy phức tạp từ thời kì văn học trung đại sang thời kì văn học hiện đại.

VVNN520

Loại hình tác giả văn học nhà Nho

2

Học phần giới thiệu lý thuyết loại hình học và việc vận dụng lý thuyết đó trong nghiên cứu văn học sử.

Cung cấp cho học viên những tri thức về đội ngũ tác giả nhà nho từng sống và sáng tác trong lịch sử văn học Việt Nam; hệ thống hoá và phân loại họ theo những tiêu chí loại hình; trình bày những đặc điểm mang tính loại hình của ba loại nhà nho từ góc độ chính trị- xã hội và từ góc độ văn học sử.

VVTV521

Thơ Việt Nam thế kỷ XX

2

Thế kỷ XX là thế kỷ mà thơ ca Việt Nam hoàn toàn chuyển mình trong dòng chảy của lịch sử văn học, từ thời kỳ trung đại sang thời kỳ hiện đại. Thơ ca Việt nam thể kỷ XX có những tên tuổi lớn, những cây cổ thụ sừng sững trong làng thơ với những thành tựu chói sáng. Học phẩn này sẽ điểm qua diện mạo nội dung và nghệ thuật thơ ca Việt Nam thế kỷ XX, cùng với những tác giả tiêu biểu.

VVTK522

Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI

2

Học phần này hướng đến sự mô tả những thành tựu nội dung và nghệ thuật của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI để cung cấp cho học viên những thông tin mới nhất về tình hình văn học hiện nay. Trang bị cho học viên ngành văn học Việt Nam hệ thống khái niệm lý luận về tiểu thuyết và thi pháp tiểu thuyết cũng như những khái niệm chính về tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI trên các phương diện nội dung và thành tựu nghệ thuật.

VVĐN523

Đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện Việt Nam 1975 - 2000

2

Chuyên đề cung cấp kiến thức về văn học Việt Nam giai đọan 1975 -2000 từ góc nhìn đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người. Sự đồi mới văn học, cốt lõi là đổi mới tư tưởng nghệ thuật của nhà văn (trong đó quan niệm nghệ thuật về con người là chính yếu) xuất phát từ thực tiễn đời sống và sự vận động nội tại của văn học Việt Nam. Trên cơ sở nắm vững quan niệm nghệ thuật về con người trong văn học Việt Nam giai đọan 1975-2000, đánh giá được đặc điểm và thành tựu của văn học Việt Nam thời kỳ Đổi mới.

VVPG524

Phật giáo và văn học cổ điển Việt Nam

2

Cung cấp cho học viên những kiến thức có hệ thống, cơ bản và cần thiết về lịch sử Phật giáo, Phật học, Thiền học Việt Nam cùng diện mạo, tiến trình phát triển của bộ phận văn học Phật giáo Việt Nam trong dòng chảy của văn học Việt Nam thời trung đại (thế kỷ X - hết thế kỷ XIX) qua một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu, trên cơ sở đó, chỉ ra những đặc điểm của bộ phận văn học này.

VVPV525

Lý luận phê bình văn học Việt Nam hiện đại

2

Tiếp cận phê bình văn học Việt Nam hiện đại nhìn trong sự vận động từ đầu thế kỷ XX cho đến nay, trong đó tập trung đánh giá những thành tựu đạt được của một số khuynh hướng phê bình trong văn học Việt Nam hiện đại: phê bình ấn tượng, phê bình tiểu sử học, phê bình văn hóa - lịch sử, phê bình xã hội học mác xít, phê bình thi pháp học, phê bình phân tâm học. Môn học này cần phải có kiến thức về các trường phái phê bình văn học phương Tây.

VVVX526

Văn xuôi Việt Nam từ 1945 - 1975

2

Môn học giúp học viên tìm hiểu những tiền đề của sự ra đời và phát triển nền văn học Việt Nam thời chiến tranh. Giới thiệu các giai đoạn phát triển, những đặc điểm cơ bản của văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975. Đánh giá thảo luận về những thành công và hạn chế của bộ phận văn học này, gợi mở hướng nghiên cứu cho học viên về mảng văn học này.

VVGT527

Tiểu thuyết tài tử giai nhân các nước Đông Á

2

Học phần cung cấp cho học viên cao học những kiến thức cơ bản về đặc điểm nội dung, thành tựu nghệ thuật của dòng tiểu thuyết tài tử giai nhân ở khu vực Đông Á, một hiện tượng văn học đặc sắc riêng có của các nước thuộc khu vực Đông Á, trong đó có cả Việt Nam.

- Khái niệm về tiểu thuyết tài tử giai nhân và bối cảnh lịch sử xã hội tác động đến sự hình thành dòng tiểu thuyết này ở Đông Á

- Vị trí, vai trò của tiểu thuyết tài tử giai nhân trong tiến trình văn học khu vực Đông Á.

- Những thành tựu về nội dung và nghệ thuật của tiểu thuyết tài tử giai nhân.

- So sánh loại tiểu thuyết tài tử giai nhân giữa các nước Đông Á (Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên) trên các phương diện: thi pháp, tác giả sáng tác, ảnh hưởng đối với văn học từng nước.

VVHN528

Trường phái hình thức Nga

2

Môn học trình bày bối cảnh lịch sử - văn hoá, trong đó trường phái Hình thức Nga ra đời; giới thiệu những quan điểm lý thuyết về thơ, văn xuôi, phê bình văn học của các nhà Hình thức luận qua các công trình cuả họ; phân tích ảnh hưởng của trường phái này đối với sự phát triển của lý luận văn học và thi pháp học thế kỷ XX.

VVNĐ529

Nguyễn Du và Đỗ Phủ - những tương đồng và khác biệt về 2tư tưởng nghệ thuật

2

Trang bị cho người học những vấn đề cơ bản như lý luận về tư tưởng nghệ thuật, những tương đồng và khác biệt về tư tưởng nghệ thuật trong sang tác của Nguyễn Du và Đỗ Phủ ở các phương diện như quan niệm sáng tác, cảm quan hiện thực, cái nhìn nghệ thuật, tư tưởng nhân văn, cảm hứng chủ đạo, lộ trình chuyển biến tư tưởng nghệ thuật…

 

 

 

 

Liên Hệ

Khoa Ngữ Văn - Trường Đại Học Thủ Dầu Một - Bình Dương

  • Địa Chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Số ĐT: 0650. 3844.670
  • Email: khoanguvan@tdmu.edu.vn
  • Website: www.khoanguvan.com.vn