Bạn đang ở: Trang Chủ ĐÀO TẠO Cao học CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM NĂM HỌC 2016 - 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM NĂM HỌC 2016 - 2017

PDF.InEmail

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 60.22.34

Đơn vị quản lí chuyên ngành: Bộ môn Ngữ văn (Khoa: KHXH & NV)

Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung

1.      MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo các chuyên gia có trình độ cao, nắm vững các kiến thức sâu và rộng về lịch sử văn học Việt Nam cũng như những vấn đề l luận có liên quan với thực tiễn văn học dân tộc.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

            - Trang bị cho học viên kiến thức nâng cao về lịch sử văn học Việt Nam từ trung đại đến hiện đại, trang bị những kiến thức về lí luận của phương Đông và phương Tây có liên quan với văn học dân tộc.

           - Nâng cao khả năng tự nghiên cứu đối với những vấn đề do thực tiễn văn học Việt Nam đặt ra.

            - Những học viên được đào tạo có khả năng làm công tác nghiên cứu khoa học ở các viện, trung tâm nghiên cứu văn học; tham gia giảng dạy trung học phổ thông, đại học và có thể hoạt động ở một số lĩnh vực khác của khoa học xã hội và nhân văn.

2.      THỜI GIAN ĐÀO TẠO THEO THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học.

3.      ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

4.1. Những người tốt nghiệp đại học các ngành PHÙ HỢP với ngành Văn học Việt Nam: Văn học, Ngữ văn, Ngữ văn Việt Nam.

4.2. Những người tốt nghiệp đại học các ngành GẦN với ngành Văn học Việt Nam gồm:

- Ngôn ngữ học, Hán Nôm.

- Ngữ văn Trung Quốc, Ngữ văn Anh, Ngữ văn Pháp, Ngữ văn Nga, Ngữ văn Đức, Ngữ văn Nhật, Ngôn ngữ và văn hoá Phương Đông;

- Văn hóa học, Văn hoá dân tộc, Văn hóa quần chúng, Du lịch;

- Lí luận Mĩ thuật, Lí luận Nghệ thuật, Lí luận Âm nhạc, Lí luận Sân khấu, Lí luận Điện ảnh;

- Triết học, Nhân học, Đông phương học, Đông Nam Á học, Báo chí học.

 

Các môn học bổ túc kiến thức cho các ngành gần:

STT

Môn học chuyển đổi

Số tiết học

Giảng viên

1

Văn học Việt Nam từ TK.X đến giữa TK.XVIII

30

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Vân

2

Văn học Việt Nam từ giữa TK.XVIII đến cuối TK.XIX

30

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

3

Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1945

30

TS. Phạm Ngọc Hiền

4

Văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975

30

TS. Nguyễn Văn Đông

5

Nguyên lí lí luận văn học

30

TS. Hà Thanh Vân

6

Tác phẩm và thể loại văn học

30

TS. Hà Thanh Vân

4.      QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

(Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành)

       4.1. Điều kiện trúng tuyển

Để được trong diện xét tuyển, thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên (trong thang điểm 10) ở tất cả các môn thi. Điểm chuẩn được xác định căn cứ vào chỉ tiêu được giao hằng năm và theo tổng điểm thi các môn của thí sinh. Nếu số thí sinh có cùng điểm chuẩn cao hơn số chỉ tiêu được giao, Ban tuyển sinh sẽ xét đến mức điểm của môn cơ sở, môn cơ bản và ngoại ngữ.

       4.2. Điều kiện tốt nghiệp

Học viên phải tham gia đầy đủ các giờ học lí thuyết và thực hành, làm bài tập, tiểu luận. Các học phần đều đạt từ điểm 5 trở lên. Bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp.

       4.3. Tên văn bằng được cấp:

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Văn học Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Master in Vietnamese Literature

 

5.      KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

  1. 5.1. Phần kiến thức chung: 8 TC

-         Triết học: 04 TC

-         Ngoại ngữ (là một trong bốn thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung): 04 TC

  1. 5.2. Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành (bao gồm môn học bắt buộc và tự chọn): Số tín chỉ cơ sở và chuyên ngành yêu cầu tích luỹ đối với chương trình giảng dạy môn học là 36 TC (trong đó: bắt buộc 20 TC, tự chọn 16 TC).
  2. 5.3. Luận văn thạc sĩ: 10 TC

Luận văn phải giải quyết một (hoặc nhiều) vấn đề mới, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, hoặc giải quyết một (hoặc nhiều) vấn đề cũ nhưng bằng cách tiếp cận mới.

Luận văn thạc sĩ muốn đạt điểm tối đa phải có ít nhất 01 bài báo khoa học (đăng trên tạp chí có chỉ số ISSN) liên quan đến nội dung của luận văn.

 

Trình độ đào tạo

Thời gian đào tạo

Khối lượng kiến thức toàn khóa

(Tín chỉ)

Kiến thức chung

(5.1)

Kiến thức giáo dục chuyên ngành

(5.2)

Luận văn

(5.3)

Bắt buộc

Tự chọn

Thạc sĩ

2 năm

54

8

20

16

10

 

6.                             NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

            6.1. Kiến thức chung (khối kiến thức bắt buộc): 8 TC

TT

Môn học

Khối lượng (tín chỉ)

HK

TS

(8)

LT

BT, TL

Giảng viên

phụ trách

1

Triết học

4

3

1

TS. Bùi Trung Hưng

(ĐH TDM)

1

2

Ngoại ngữ (tiếng Anh)

4

2

2

TS. Lý Quyết Tiến

(ĐH TDM)

1

 

 

 

 

            6.2. Kiến thức chuyên ngành (khối kiến thức bắt buộc và tự chọn): 36 TC

TT

Môn học

Khối lượng (tín chỉ)

HK

TS

LT

BT, TL

Giảng viên phụ trách

Khối kiến thức bắt buộc (10 học phần)

20

10

10

1

Phương pháp luận nghiên cứu văn học

2

1

1

PGS.TS. Phùng Quý Nhâm (Đại học Thủ Dầu Một, năm sinh: 1943)

1

2

Nguyên lí văn học so sánh

2

1

1

TS. Hà Thanh Vân (Đại học Thủ Dầu Một, năm sinh: 1974)

1

3

Thi pháp học và Thi pháp văn học Việt Nam hiện đại

2

1

1

TS. Hoàng Trọng Quyền (Đại học Thủ Dầu Một, năm sinh:

1

4

Thơ Việt Nam hiện đại

2

1

1

TS. Võ Văn Nhơn

2

5

Phật giáo và văn học cổ điển Việt Nam

2

1

1

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

2

6

Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại

2

1

1

TS. Phạm Ngọc Hiền

2

7

Văn học Nam Bộ

2

1

1

TS. Nguyễn Văn Đông

2

8

Tiếp nhận văn học

2

1

1

PGS.TS. Huỳnh Văn Vân

2

9

Ngôn ngữ và văn chương

2

1

1

PGS.TS. Nguyễn Công Đức

 

10

Văn hóa học và nghiên cứu văn học

2

1

1

PGS.TS. Phan Thu Hiền

3

 

Khối kiến thức tự chọn (chọn 8/ 16 học phần)

16/

32

16

16

 

 

1

Thi pháp tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc

2

1

1

TS. Đinh Phan Cẩm Vân

3

2

Tiểu thuyết tài tử giai nhân các nước Đông Á

2

1

1

TS. Hà Thanh Vân

3

Những vấn đề của văn học Nga hiện đại

2

1

1

PGS.TS. Trần Thị Phương Phương

3

4

Thơ thiền Đông Á

2

1

1

TS. Lê Thị Thanh Tâm

3

5

Vấn đề con người trong văn học trung đại Việt Nam

2

1

1

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Vân

3

6

Những vấn đề của văn học Mĩ qua các thời kì

2

1

1

TS. Hoàng Kim Oanh

3

7

Nghiên cứu văn học dân gian theo hướng liên ngành

2

1

1

TS. Nguyễn Văn Đông

3

8

Những vấn đề lí luận phê bình văn học Việt Nam hiện đại

2

1

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

3

9

Trường phái hình thức Nga

2

1

1

GS.TS. Huỳnh Như Phương

3

10

Các tác giả cổ điển trong văn học Việt Nam

2

1

1

TS. Nguyễn Ngọc Quận

3

11

Đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện Việt Nam 1975 - 2000

2

1

1

TS. Nguyễn Văn Kha

3

12

Những vấn đề văn bản học Hán Nôm

2

1

1

TS. Huỳnh Vĩnh Phúc

3

13

Loại hình nhà nho tài tử trong văn học trung đại Việt Nam

2

1

1

PGS.TS. Lê Giang (Đại học KHXH và NV TPHCM, năm sinh: 1961)

3

14

Nguyễn Du và Đỗ Phủ - những tương đồng và khác biệt về tư tưởng nghệ thuật

2

1

1

TS. Hoàng Trọng Quyền (Đại học Thủ Dầu Một, năm sinh:

3

15

Văn học Trung Quốc hiện đại

2

1

1

TS. Trần Lê Hoa Tranh (Đại học KHXH và NV TPHCM

2

16

Các trường phái phê bình văn học phương Tây

2

1

1

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu

3

Khối kiến thức luận văn

10

1

Xây dựng đề cương LV

2

4

2

Luận văn ThS

8

4

Liên Hệ

Khoa Ngữ Văn - Trường Đại Học Thủ Dầu Một - Bình Dương

  • Địa Chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Số ĐT: 0650. 3844.670
  • Email: khoanguvan@tdmu.edu.vn
  • Website: www.khoanguvan.com.vn