Bạn đang ở: Trang Chủ ĐÀO TẠO Cao học Kế hoạch thực hiện luận văn cao học cho khóa 1 CH16VH01

Kế hoạch thực hiện luận văn cao học cho khóa 1 CH16VH01

PDF.InEmail

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN CAO HỌC

CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM

KHÓA 1 NĂM 2016

 

Căn cứ vào “Quy trình quản lý đào tạo thạc sĩ” do Trường Đại học Đại học Thủ Dầu Một ban hành ngày 18.1.2017, Khoa Ngữ văn công bố quy trình thực hiện luận văn cao học cho Khóa 1 năm 2016, ngành Văn học Việt Nam như sau:

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Khoa Ngữ văn cung cấp danh sách Giảng viên hướng dẫn cao học

1.8.2017

Học viên có thể mời những giảng viên ngoài danh sách

2

Học viên liên hệ các giảng viên, xin đề tài, đăng ký vào phiếu đăng ký luận văn thạc sĩ

1.8.2017 – 29.9.2017

Đề tài do học viên tự đề xuất hoặc giảng viên cung cấp

3

Khoa tổng hợp danh sách đề tài

30.9.2017

 

3

Hội đồng Khoa học Khoa xét duyệt tên đề tài

5.10.2017

 

4

Đề nghị phân công đề tài chuyển về phòng Sau Đại học

7.10.2017

 

5

Phòng Sau đại học Tổng hợp và Hiệu trưởng phê duyệt

Theo thời gian của Trường

 

6

Học viên đăng ký đề cương chi tiết

Theo thời gian của Trường

Theo biểu mẫu của Trường

7

Học viên bảo vệ đề cương. Hội đồng Khoa học Khoa góp ý

Theo thời gian của Trường

Theo biểu mẫu của Trường

8

Học viên thực hiện đề tài, giảng viên hướng dẫn xem xét và sửa

Theo thời gian của Trường

Trong quá trình này có thể xin thay đổi đề tài và người hướng dẫn miễn chưa quá ½ thời gian thực hiện đề tài

9

Phòng Sau đại học và Khoa xem xét điều kiện bảo vệ

Theo thời gian của Trường

 

10

Học viên bảo vệ luận văn

Theo thời gian của Trường

 

11

Trường tiến hành thủ tục xem xét tốt nghiệp/ báo cáo Bộ/ Phát bằng

Theo thời gian của Trường

 

 

Bình Dương ngày 1.8.2017

                                                      Lãnh đạo Khoa

Liên Hệ

Khoa Ngữ Văn - Trường Đại Học Thủ Dầu Một - Bình Dương

  • Địa Chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Số ĐT: 0650. 3844.670
  • Email: khoanguvan@tdmu.edu.vn
  • Website: www.khoanguvan.com.vn